Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Haram VGS > Elevtenester

Elevtenester

Elevtenester

Du som elev vil alltid stå i sentrum for oss. Utan elevar - ingen skule.

For at du skal få høve til å gjere ditt beste i skulekvardagen, er det mange som vil kunne vere til støtte og hjelp om du treng det. Desse hjelparane finn du her under elevtenester. Som elev ved Haram vidaregåande skule vil du verte respektert for den du er. Alle tilsette ved Haram vidaregåande skule arbeider for at du som elev skal nå måla dine.

Vi ønskjer at du, saman med nærværande og tilgjengelege lærarar og medelevar, er aktivt med i planlegging og gjennomføring av opplæringa di.

Er det noko du lurer på, slit med eller ønskjer råd ellerstøtte til, da kontaktar du kontaktlæraren din eller nokon i elevtenesten. I menyen over finn du informasjon om dei spesifikke elevtenestene ved Haram vidaregåande skule. 

Trivsel og retten til å ha det bra

Haram vidaregåande skule arbeider for at du som elev skal trivast på skulen. For med det trur vi at du lettare kan klare å nå måla dine og oppleve fagleg, sosial og personleg utvikling.

Vi ønskjer å at følgjande skal gjenspegle seg i skulemiljøet vårt;

- kunnskap og kvalitet - respekt - samarbeid - tryggleik og trivsel -
nærleik - mangfald og moglegheiter - positiv haldning og lojalitet

Vi vil stimulere til toleranse, men har nulltoleranse i høve mobbing
Skulen har gjennom årene fått tilbakemelding om at her er eit godt elev- og læringsmiljø, og det er vi glade for.

Slik ønskjer vi at kvar og ein av dykk skal oppleve det.
Men vi veit og at det kan oppstå unnatak - og det ønskjer vi ikke. Difor er det viktig at alle som er tilknytt skulen, anten som elev, som tilsett, som føresett eller venn av nokon i vårt skulesamfunn, er vakne og følgjer opp om dei ser/opplever at nokon ikkje har det bra.

Meld frå til kontaktlærar, eller rektor, og skulen vil gjere sitt ytterste for å hjelpe/avhjelpe i kvar sak.

Null Mobbing_large

Les meir...

Ver ein god venn, og til dei du ikkje kjenner så godt.
Da blir skulen ein god stad å vere for alle.

Rus og skulegong er ein vanskeleg og uønska kombinasjon

For å kunne ha eit positivt og inkluderande miljø, treng ein og tiltak for å ta vare på elevane våre, også om dei skulle slite med rus.

PlanForRusarbeid_MR

Alle skular skal vere rusfrie soner, jf. regelverk og retningsliner for all vidaregåande opplæring. Det er utarbeidd ei  felles handlingsplan for rusarbeid for dei vidaregåande skulane i Møre og Romsdal. Hovedformål er at skulane skal vite kva dei må gjere når dei er bekymra for om ein elev har eit rusproblem og at dei får til eit tettare og betre samarbeid med hjelpetilboda i kommunen og i spesialisthelsetenesta.

Denne handlingsplana finn du via denne linken: Plan for RUSARBEID i vgo

Meir informasjon om arbeidet som blir gjort i fylkeskommunen vår, finn du her.

Sosiale arenaer på skulen

Skulen kan tilby både ei rikhaldig og koseleg kantine i kjellaretasjen og eit nytt, lyst og fint vrimleareal i tilknytting til skulebibliotek og studierom/elevrådsrom i 1.høgda. På alle desse tre plassane kan elevar finne ro til samtalar, sosial samvære mellom undervisningstimane sine og/eller finne seg ein roleg plass for å jobbe med fag og lekser.

Kulturkantina - vår kantine

Kulturkantina HVS

Kulturkantina HVS

Facebook - Kulturkantina HVS
- her blir det lagt ut meny for dagen
 og info om kantina. Lik sida vår, så får du kjapt oversikt over dagens meny ('',)
Velkomen innom!

Hei!

HVS har ei hyggeleg kantine, det veit alle. No i ombyggingsperioden finn du den på klubbhuset til Brattvåg IL.
Opningstid: kl.08:30 - 14:00.

Ta deg ein luftetur og få deg ein go'bit, anten kjøpt eller medbrakt - dette er viktig for at du skal klare å hald fokus gjennom heile skuledagen! 

Nyt dagen - fyll på med både kunnskap, vennskap og næring.

Ha eit riktig godt skuleår!