Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Haram VGS > Kalender for Haram VGS

Kalender for Haram VGS

‹‹ November 2020 ››
Man Tir Ons Tor Fre Lør Søn
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            

I dag:

November 2020:

2 nov

Kontaktmøte-periode

2 nov - 6 nov

Alle elevar vil få invitasjon til kontaktmøte av sin kontaktlærar.

Vi håper alle føresette til elevar under 18 år finn tid til å møte.
Føresette til elevar over 18 år er og velkomne inn i lag med eleven, om eleven sjølv ønskjer dette. Kvar elev/heim vil få tildet eit spesifikt tidspunkt for møtet og all kommunikasjon om dette blir mellom kontaktlærar og elev/foreldre.

  

Vi ønskjer at denne samtalen skal vere eit positivt møte mellom elev, foreldre/føresette og skulen, der eleven sin faglege og sosiale læring og utvikling står i fokus.

Målet med samtalen er å få ei felles forståing for eleven si utvikling, fagleg og sosialt. Vi ser det som viktig at eleven får tydelege framovermeldingar om kva som skal til for å oppretthalde sitt faglege nivå og få god progresjon vidare i skuleåret. Ein vil eventuelt og sjå om det er nokon utfordringar og snakke litt om eleven sitt behov for støtte, og tilrettelegging på skulen og heime.

Det er sjølvsagt og høve til å ta opp andre ting elev, føresette eller kontaktlærar ønskjer å snakke om knytt til skule/skulekvardagen. 

  

Velkomen til kontaktmøte.

2 nov

2HO-utplasseringsperiode (v.43-45)

2 nov - 6 nov

9 nov

2TP-utplasseringsperiode (v.46-47)

9 nov - 13 nov

9 nov

Kontaktmøte-periode

9 nov - 13 nov

Alle elevar vil få invitasjon til kontaktmøte av sin kontaktlærar.

Vi håper alle føresette til elevar under 18 år finn tid til å møte.
Føresette til elevar over 18 år er og velkomne inn i lag med eleven, om eleven sjølv ønskjer dette. Kvar elev/heim vil få tildet eit spesifikt tidspunkt for møtet og all kommunikasjon om dette blir mellom kontaktlærar og elev/foreldre.

  

Vi ønskjer at denne samtalen skal vere eit positivt møte mellom elev, foreldre/føresette og skulen, der eleven sin faglege og sosiale læring og utvikling står i fokus.

Målet med samtalen er å få ei felles forståing for eleven si utvikling, fagleg og sosialt. Vi ser det som viktig at eleven får tydelege framovermeldingar om kva som skal til for å oppretthalde sitt faglege nivå og få god progresjon vidare i skuleåret. Ein vil eventuelt og sjå om det er nokon utfordringar og snakke litt om eleven sitt behov for støtte, og tilrettelegging på skulen og heime.

Det er sjølvsagt og høve til å ta opp andre ting elev, føresette eller kontaktlærar ønskjer å snakke om knytt til skule/skulekvardagen. 

  

Velkomen til kontaktmøte.

10 nov

Kultursekken: "Om å lete i språket"

10 nov

Klipp frå informasjonen om førestillinga på nettsida til Den kulturelle skolesekken:

"Om å lete i språket"

Ved å ta i bruk Den store norske synonymordboka fra 2015 av Per-Erik Kirkeby som verktøy for å snakke om ytringsfrihet, og ikke minst ytringsbevissthet, ønsker vi å få frem ungdoms refleksjoner rundt hvilket språk de bruker, og hvilke ord de velger å bruke.

.................................................................................................................... 

Dette kulturarrangementet passar godt inn i norsk for norsk-faget. Vi har difor valt å ta med tre klassar inn i dette opplegget (sjå program under).

Stad         : HVS, R230

Program   : Kl.09:40 - 11:00, 1ST2
                 Kl.11:25 - 12:55, 1ST1 OG 2TT

Ver venleg å vise omsyn til smittevernreglane våre
- sitt på tilvist plass, ver fokusert under forestillinga. Då vert det kjekkast for alle partar.

Ønskjer dykk ei fin oppleving, også denne gongen!

12 nov

"Sikkerhetspolitisk seminar"

12 nov

Seminaret tar sikte på å gi innsikt i norsk sikkerhetspolitikk, forsvar og beredskap, samt de internasjonale organisasjonenes rolle i fagfeltet.

Vi har fått høve til å nytte eit skreddersydd program, presentert her på skulen. Vi har difor sett av tid i auditoriet og opnar opp for å invitere med samfunnsfags-klassar inn i opplegget. Faglærarane i kvar av dei aktuelle klassane, informerer sine elevar.

Hugs at kvar klasse skal site samla i avgrensa soner - sjå markeringane på stolradene.

  

Program:

11.30-11:40: Hva er Folk og Forsvar?

11.40-12:10: Konflikter før og nå

12:10-12:25: Pause

12:25-12:55: Europas sikkerhetsutfordringer

12:55-13:10: Pause

13:10-13:40: Konfliktløsning, utfordringer og aktører

13:40-13:55: Pause

13:55-14:25: Pandemier og internasjonal politikk

  

Vel møtt!

16 nov

2TP-utplasseringsperiode (v.46-47)

16 nov - 20 nov

24 nov

Leksehjelp pågår tys- og torsdag

24 nov

Hei, alle saman!

Skulen vil vere open tysdag og torsdag også denne veka for dei som har lyst til å jobbe med lekse og samtidig ha ein lærar eller to tilgjengeleg. Påmelding til kontaktlærar er naudsynt, og bindande!

Matematikkhjelp vert prioriert gitt, men om mange melder seg på med andre fagønskje, vil vi sjå kva vi kan få til. Tysdag vert truleg både naturfag, biologi og kjemi også dekka.

Det er sjølvsagt høve til å site å jobbe med andre fag, for elevar som vil gjere det, sjølv om vi ikkje har faglærar på plass. Elev hjelper elev, er også gode greier.

 

Møt opp i korridoren utanfor R230, slik som før.
Ein lærar vise dykk kva rom som er sett av til kvar faggruppe/klasse. Vi må jo ta omsyn til smittevernreglane - same rutine gjeld som elles i skulekvardagen. Hjelp oss, ver påpasseleg med handvask, avstand og spriting av arbeidsflater.

Velkomen til gode arbeidsøkter!

Show All Events..