Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Haram VGS > Kalender for Haram VGS > Naturfagekskursjon, 1ST+1TT

Mandag 9. september 08:05 - Onsdag 11. september 14:30

Vestnes

Naturfagekskursjon, 1ST+1TT

Rammer

Stad: Vestnes

Skyss: Felles buss, t/r
          (Alle elevar følgjer bussen, med påstigning etter avtale i Brattvåg, på BEST/Vatne og i Ørskog/busshaldeplassen)

Tidsrammer: Avreise frå HVS, kl.08:15 / Retur til HVS, ca kl.14:00

Program er uttdelt til elevane av faglærar (gjort i veke 35).
 

Fagleg innhald

Ekskursjonen skal dekkje følgjane læreplanmål i naturfag:
-          undersøke eit økosystem og vurdere kor det er i suksesjonsprosessen
-          beskrive suksesjonsprosessar i eit økosystem
-          gjere greie for faktorar som verker inn på storleiken til ein populasjon

Elevane vil jobbe i grupper, ute i felt og inne med etterarbeidet. Framføring av prosjektresultat gruppevis, med påfølgjande idividuell test, vert gjennomført før heimreise siste dag.

 

Vi ønskjer alle ein flott tur!

 

(All info elles vert gitt av faglærargruppa som følgjer elevane på ekskursjonen)

Kontaktpersonar

Hilde Aasgaarden
Fagleder
71 28 17 03 / Mob. 906 86 542
Send e-post