Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Haram VGS > Nyheiter

Puljevis oppstart - NY INFO !

Oppmøteplanar for resten av skuleåret ligg no ute - sjekk høgremargen, nedst i lista.

Les meir

Skoleskyss i vgs

Søke skuleskyss for neste skuleår?

Som elev i vgs kan du ha rett til gratis transport til og frå skolen, men du må altså søke sjølv.

Les meir

Eksamensinformasjon

Privatisteksamen skal gjennomførast, medan alle ordinære eksamenar er avlyst for våren 2020.

Les meir

Lånekassen informerer ...

Tiltak

Les meir

Informasjon til føresette til elevar

Oppdatert 25.04! 
Oversikt over viktig informasjon og ei samling av alle informasjonskriv som går ut som fellesinformasjon til føresette og elevar.

NYTT: Haram vidaregåande skule vert opna for VG2 yrkesfagselevar måndag 27. april.

  

Les meir

Kontaktinformasjon HVS

Ønskjer du kontakt med leiinga ved Haram vgs?

  

Les meir

Oppmoding frå POLITIET til alle foreldre og føresette!

Kjære foresatte og foreldre.

Oppfordring til foresatte/foreldre fra politiets forebyggende avsnitt:

Med bakgrunn i dagens situasjon med strenge tiltak knyttet til smittevern, og hindring av spredning av COVID-19-viruset, ser vi oss nødt til å komme med en innstendig oppfordring til dere.

Les meir

Heimeundervisning - retningslinjer ved HVS

Alle elevar er bedne om å følgje opp skulearbeidet i dei ulike faga sine heimefrå, etter dei opplegg kvar faglærar gjev dei. Type undervisningsform og opplegg vil variere frå fag til fag.

Les meir

Tiltak for å unngå Korona-smittespreiing

Alle elevar er bedne om å ikkje kome på skulen f.o.m. fredag 13.mars og fram til søndag 29.mars. Vidare informasjon vil kome innan utgangen av søndagen.

Elevane blir vidare bedne om å halde seg fagleg ajoure jf. dei undervisningsopplegga faglærarane deira gir via sine digitale plattformer.

Les meir

Ønskjer du kontakt med rådgjevar?

 
Rådgjevingstenesta ved Haram vidaregåande skule

Les meir