Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Haram VGS > Nyheiter

Informasjon til føresette til elevar

Oppdatert 26.03! 
Oversikt over viktig informasjon og ei samling av alle informasjonskriv som går ut som fellesinformasjon til føresette og elevar.

Viktig å følgje med her! (Les alltid sida heilt ned).

  

Les meir

Kontaktinformasjon HVS

Ønskjer du kontakt med leiinga ved Haram vgs?

  

Les meir

Oppmoding frå POLITIET til alle foreldre og føresette!

Kjære foresatte og foreldre.

Oppfordring til foresatte/foreldre fra politiets forebyggende avsnitt:

Med bakgrunn i dagens situasjon med strenge tiltak knyttet til smittevern, og hindring av spredning av COVID-19-viruset, ser vi oss nødt til å komme med en innstendig oppfordring til dere.

Les meir

Heimeundervisning - retningslinjer ved HVS

Alle elevar er bedne om å følgje opp skulearbeidet i dei ulike faga sine heimefrå, etter dei opplegg kvar faglærar gjev dei. Type undervisningsform og opplegg vil variere frå fag til fag.

Les meir

Tiltak for å unngå Korona-smittespreiing

Alle elevar er bedne om å ikkje kome på skulen f.o.m. fredag 13.mars og fram til søndag 29.mars. Vidare informasjon vil kome innan utgangen av søndagen.

Elevane blir vidare bedne om å halde seg fagleg ajoure jf. dei undervisningsopplegga faglærarane deira gir via sine digitale plattformer.

Les meir

Ønskjer du kontakt med rådgjevar?

 
Rådgjevingstenesta ved Haram vidaregåande skule

Les meir

1ST Internasjonal på tur til Spania

Hola! 

I midten av februar sette 22 elevar frå 1ST Internasjonal ved Haram vidaregåande skule kursen mot Spania, saman med to lærarar. 

Les meir

Velkomen til OPEN SKULE!

Torsdag 30. januar 2020 inviterer Haram vidaregåande skule  til OPEN SKULE.

Les meir

Undervisningsevaluering 2019

Det er politisk vedteke at vidaregåande skolar i Møre og Romsdal skal gjennomføre ei undervisningsevaluering kvart skoleår.

Denne evalueringa er no på gong.

Les meir

Novemberglede for eldre - 2

.. livsglede for eldre = livsglede for yngre ...

At HO-elevane trivst godt i lag med dei eldre, er det ingen tvil om. Både den gode praten, felles aktivitet og hygge kring eit fat vaflar, set alle involverte i eit godt humør. - Dette er kjekt! smiler elevane. - Dette er kjekt, smiler dei eldre.

Les meir