Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Haram VGS > Nyheiter

Heimeundervisning - retningslinjer ved HVS

Alle elevar er bedne om å følgje opp skulearbeidet i dei ulike faga sine heimefrå, etter dei opplegg kvar faglærar gjev dei. Type undervisningsform og opplegg vil variere frå fag til fag.

Les meir

Tiltak for å unngå Korona-smittespreiing

Alle elevar er bedne om å ikkje kome på skulen f.o.m. fredag 13.mars og fram til søndag 29.mars. Vidare informasjon vil kome innan utgangen av søndagen.

Elevane blir vidare bedne om å halde seg fagleg ajoure jf. dei undervisningsopplegga faglærarane deira gir via sine digitale plattformer.

Les meir

Ønskjer du kontakt med rådgjevar?

 
Rådgjevingstenesta ved Haram vidaregåande skule

Les meir

1ST Internasjonal på tur til Spania

Hola! 

I midten av februar sette 22 elevar frå 1ST Internasjonal ved Haram vidaregåande skule kursen mot Spania, saman med to lærarar. 

Les meir

Velkomen til OPEN SKULE!

Torsdag 30. januar 2020 inviterer Haram vidaregåande skule  til OPEN SKULE.

Les meir

Undervisningsevaluering 2019

Det er politisk vedteke at vidaregåande skolar i Møre og Romsdal skal gjennomføre ei undervisningsevaluering kvart skoleår.

Denne evalueringa er no på gong.

Les meir

Novemberglede for eldre - 2

.. livsglede for eldre = livsglede for yngre ...

At HO-elevane trivst godt i lag med dei eldre, er det ingen tvil om. Både den gode praten, felles aktivitet og hygge kring eit fat vaflar, set alle involverte i eit godt humør. - Dette er kjekt! smiler elevane. - Dette er kjekt, smiler dei eldre.

Les meir

Novemberglede for eldre - 1

... livsglede for eldre = livsglede for yngre ...

At HO-elevane trivst godt i lag med dei eldre, er det ingen tvil om. Både den gode praten, felles aktivitet og hygge kring eit fat vaflar, set alle involverte i eit godt humør. - Dette er kjekt! smiler elevane. - Dette er kjekt, smiler dei eldre.

Les meir

Snart klart for Utdanningsval for 10. klassingane i Haram og Sandøy

Utdanningsval vert i år gjennomført i veke 46. 

Les meir

FY2 til Paris og Geneve/CERN

Hausten er reisetid på HVS, og ekskursjonen til Geneve/CERN og Paris er FY2-elevane sin eksotiske utflukt - i år, som så mange skuleår før. Og det slår vi fast, dette er reisemål som leverer! 

Les meir