Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Haram VGS > Nyheiter

Hugs å søkje om stipend før 15. november!

15. november er siste sjanse til å søkje om stipend og lån frå Lånekassen for hausten2016.

Les meir

Oppdatert fagromplan og prøveplanar!

Oversikt over fagrom i arbeidstida denne hausten er no revidert og tilpassa romfordeling i nybygg. Merk likevel at det kan vere kollisjonar eller anna no i starten, så vis fleksibilitet undervegs og meld frå til leiinga om noko må endrast. 

Les meir

Comet Kid - Konsert fredag 21. oktober 2016 kl 11.30 i Ingebrigt Davik-huset

Fredag 21. oktober 2016, kl 11.30 i Ingebrigt Davik-huset.

Les meir

Rebusløp 2016 - vinnerteam 1, 2 og 3!

4TT, 1TP2 og 2ST1 kjempa i tet-sjiktet i år.
Kanskje vart det heile avgjort nærast målstreken, for dette var grupper som leverte gode resultat på alle utfordringane dei fekk langs vegen rundt Synnalandsvatnet.

Les meir

Velkomen til nytt skuleår!

Skulestart 2016/2017

Haram vidaregåande skule ønskjer alle våre nye og alle våre gamle, kjende elevar, velkomne til eit nytt skuleår måndag 22. august. 

Les meir

PC-ordning for elevar

Skoleeigar har ansvaret for å halde elevar i vidaregåande opplæring med nødvendige trykte og digitale læremiddel.

Les meir

Fraværsgrense Udir-3-2016

Fra 1. august 2016 er det en fraværsgrense i videregående skoler. Hensikten er å motivere elevene til jevn innsats, og å forhindre skulk.

23. juni: Kunnskapsdepartementet har vedtatt et nytt unntak for elever som har mellom 10 og 15 prosent udokumentert fravær. Rundskrivet er oppdatert med endringen. 

http://desk.udir.no/regelverk-og-tilsyn/finn-regelverk/etter-tema/Vitnemal/fravarsgrense---udir-3-2016/

Les meir

Lånekassen informerer!

Har du barn under 18 år på vidaregåande skule?
Opprett ei digital postkasse før barnet som søkjer om stipend frå Lånekassen. Det er slik at foreldre må signere avtalen om stipend til elevar under 18 år. 

Les meir

Lånekassen - Alt om lån og stipend

Lånekassa er eit tilbod til alle elevar, lærlingar og studentar. Du finn all informasjon om lån og stipend på heimesida til Lånekassen. 

Les meir

Klage på standpunktkarakter

Standpunktkarakter er eit enkeltvedtak og kan klagast på etter reglane i kapittel 5 i forskrift til opplæringslova. Det kan og klagast på vedtak om ikkje å setje standpunktkarakter.

Les meir