Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Haram VGS > Nyheiter

OPEN SKULE 2019

Vi vil gjerne vise fram skolen vår og kva vi til dagleg held på med, så torsdag 31.januar arrangerer vi Open skule.

Denne torsdagsettermiddagen har vi ope for publikum, inviterer inn våre samarbeidspartnarar og bedrifter i nærmiljøet, og held aktiviteten i gong på klasserom og verkstader utover kvelden.

Stikk gjerne innom!

Les meir

Fagrom i arbeidstid

Planen er revidert, og nokre justeringar er gjort, slik at ALLE må sjekke planen for kor dei ulike fagromma no er plasserte.

Les meir

Juleavslutning 2018

Siste skuledag før juleferien er i dag.
Før vi ønskjer kvarandre ei god jul, får vi ein stemningsfull, sosial dag saman.

Møt opp og kom i julestemning!

Les meir

Ekskursjon til Ekornes, Sykkylven

Mandag 10. desember var klassene 1EL1 og 1EL2 på ekskursjon til Ekornes AS i Sykkylven. I morgonmørkret sette elevar og faglærare seg inn i bussen utanfor Haram vgs, klare for ein tur til den verdsberømte bedrifta.

Les meir

Informasjon til elevar og føresette om undervisningsevalueringa 2018-19

Det er politisk vedteke at vidaregåande skolar i Møre og Romsdal skal gjennomføre ei undervisningsevaluering kvart skoleår. Målet med evalueringa er at ho skal vere eit verktøy for kvalitetsutvikling i den vidaregåande opplæringa i fylket. Resultata vil brukast i utviklingsarbeid mellom lærar og undervisningsgrupper, og mellom lærar og avdelingsleiar. Rambøll Management Consulting hjelper fylkeskommunen i design, gjennomføring og rapportering av evalueringa. 

Les meir

Utdanningsval 2018

Utdanningsval vert i år gjennomført i veke 46, med to besøksdagar her på skulen. 

Les meir

Livsglede for eldre i Brattvåg

Elevar frå Vg1 Helse- og oppvekstfag på Haram vidaregåande skule gjorde dagen litt ekstra god for tysdagsgjengen på dagsenteret. Det vart mykje smil og glede :-)

Les meir

Yrkes-NM 2018

WorldSkills Norway arrangerer annakvart år Yrkes-NM, der læringar og unge fagarbeidarar får vist sine ferdigheiter i relativt tøff konkurranse - kjempespennande!

Les meir

Ekskursjon i naturfag, Vg1 ST/TT

3 flotte elevgrupper, Vg1ST1, Vg1ST2 og Vg1TT, var i september på 3-dagars fagtur til Vestnes i lag med naturfaglærarane sine.

Målet var å studere naturleg utvikling, altså SUKSESJON, i naturen. I tillegg fekk alle høve til å bli betre kjende med kvarandre. Noko som heller ikkje er så dumt på oppstarten av eit skuleår på ein ny skule.

Les meir

Biologi 2, feltarbeid i fjellet

Basen var Kaldhussetra i Tafjordfjella og feltarbeidet var knytt til fjellvegetasjon.

Ein 3-dagars ekskursjon til stor fagleg nytte!

Les meir