Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Haram VGS > Nyheiter

Informasjon til elevar og føresette om undervisningsevalueringa 2018-19

Det er politisk vedteke at vidaregåande skolar i Møre og Romsdal skal gjennomføre ei undervisningsevaluering kvart skoleår. Målet med evalueringa er at ho skal vere eit verktøy for kvalitetsutvikling i den vidaregåande opplæringa i fylket. Resultata vil brukast i utviklingsarbeid mellom lærar og undervisningsgrupper, og mellom lærar og avdelingsleiar. Rambøll Management Consulting hjelper fylkeskommunen i design, gjennomføring og rapportering av evalueringa. 

Les meir

Utdanningsval 2018

Utdanningsval vert i år gjennomført i veke 46, med to besøksdagar her på skulen. 

Les meir

Livsglede for eldre i Brattvåg

Elevar frå Vg1 Helse- og oppvekstfag på Haram vidaregåande skule gjorde dagen litt ekstra god for tysdagsgjengen på dagsenteret. Det vart mykje smil og glede :-)

Les meir

Yrkes-NM 2018

WorldSkills Norway arrangerer annakvart år Yrkes-NM, der læringar og unge fagarbeidarar får vist sine ferdigheiter i relativt tøff konkurranse - kjempespennande!

Les meir

Ekskursjon i naturfag, Vg1 ST/TT

3 flotte elevgrupper, Vg1ST1, Vg1ST2 og Vg1TT, var i september på 3-dagars fagtur til Vestnes i lag med naturfaglærarane sine.

Målet var å studere naturleg utvikling, altså SUKSESJON, i naturen. I tillegg fekk alle høve til å bli betre kjende med kvarandre. Noko som heller ikkje er så dumt på oppstarten av eit skuleår på ein ny skule.

Les meir

Biologi 2, feltarbeid i fjellet

Basen var Kaldhussetra i Tafjordfjella og feltarbeidet var knytt til fjellvegetasjon.

Ein 3-dagars ekskursjon til stor fagleg nytte!

Les meir

Skuleåret er i gong - Rebusløp 2018

Ved oppstart er det mykje nytt; - informasjon og timeplanar skal ut, lærebøkar skal fordelast, nye elevar og gamle elevar skal slusast inn i dette skuleåret sin kommande kvardag ... Då er det godt å få kome seg ut - saman!

Les meir

Skole-NM 2018

Skole-NM 2018 vart gjennomført på våren i 2018.
WorldSkills Norway inviterte til deltaking i april og arrangerte Skole-NM i heile 27 yrkesfag. Elevar frå Haram vgs deltok.

Les meir

Lånekassen informerer!

Elevar med ungdomsrett får full støtte til vidaregåande opplæring.

Les meir

SKULESTART

Vi ønskjer alle nye og gamle elevar velkomen til skulestart på Haram vidaregåande skule måndag 20. august.

Les meir