Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Haram VGS > Nyheiter

Hosting foreigners

Utvekslingselevar få Skottland har vore på besøk.

Les meir

Heildagsprøver rett om hjørnet!

Planen er no klar, og oppsettet over datoar for dei ulike heildagsprøvene finn du her til høgre.

Les meir

Velkomen til Utdanningsval 2017

Utdanningsval vert gjennomført i veke 46.
Opplegget er retta mot 10. klassingar frå Haram og Sandøy. I tillegg får skulen besøk av elevar frå andre kommunar, elevar som mellom anna vil bli betre kjent med TAF-ordninga. 

Les meir

Fagrom - ny oversikt!

Etter justering av timeplanane, gjeldande frå måndag 23.10, er det og gjort nokre endringar på FAGROM-planen.

Les meir

Prøveplan er klar!

På HVS blir det sett opp ein prøveplan for alle klassar, ein ny for kvar termin. No ligg 1.termin sin prøveplan ute under fanen Nyttig informasjon, sjå øvst på sida. 

Les meir

Sosial fjelltur i Gjersetdalen

Med skulestart følgjer mykje stillesitting og inntak av masse informasjon, også ved HVS. Men etter to slike dager, var det godt å kunne ta beina fatt, småprate med nye, eller gamle, klassevenner og trekke inn frisk luft i flotte naturomgjevnader. HVS-gjengen lagde kø innover grusvegen mot sørenden av Gjersetvatnet!

Les meir

2017 er valår – også i skulen!

Skuleval 2017 arrangerast på alle vidaregåande skular landet over i desse dagar. Skuleval er ei form for prøveval som blir halde ved vidaregåande skular i samband med andre val, som lokalval, stortingsval eller folkerøystingar. Vala er meint å vekkja politisk interesse og engasjement blant ungdom og læra dei noko om den demokratiske prosessen.

Les meir

Velkomen til nytt skuleår

Vi ønskjer alle nye og gamle elevar velkomen til skulestart på Haram vidaregåande skule måndag 21. august.

Les meir

Stipend fra Lånekassen?

Ikkje gå glipp av stipend frå Lånekassen. Elevar i vidaregåande skule som har fått skuleplass, kan nå søkje om stipend frå Lånekassen for kommande skuleår. Alle med ungdomsrett kan få utstyrsstipend, men dei må søkje for å få det.

Les meir

SMS om skulePC kjem i veke 28

Etter 1.inntaket er gjort, vil elevane som er tekne inn ved vidaregåande skular i Møre og Romsdal kunne forvente å motta ein sms med ei lenke til nettstad for bestilling av skulePC. 

Les meir