Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Haram VGS > Nyheiter

Prøveplan er klar!

På HVS blir det sett opp ein prøveplan for alle klassar, ein ny for kvar termin. No ligg 1.termin sin prøveplan ute under fanen Nyttig informasjon, sjå øvst på sida. 

Les meir

Sosial fjelltur i Gjersetdalen

Med skulestart følgjer mykje stillesitting og inntak av masse informasjon, også ved HVS. Men etter to slike dager, var det godt å kunne ta beina fatt, småprate med nye, eller gamle, klassevenner og trekke inn frisk luft i flotte naturomgjevnader. HVS-gjengen lagde kø innover grusvegen mot sørenden av Gjersetvatnet!

Les meir

2017 er valår – også i skulen!

Skuleval 2017 arrangerast på alle vidaregåande skular landet over i desse dagar. Skuleval er ei form for prøveval som blir halde ved vidaregåande skular i samband med andre val, som lokalval, stortingsval eller folkerøystingar. Vala er meint å vekkja politisk interesse og engasjement blant ungdom og læra dei noko om den demokratiske prosessen.

Les meir

Velkomen til nytt skuleår

Vi ønskjer alle nye og gamle elevar velkomen til skulestart på Haram vidaregåande skule måndag 21. august.

Les meir

Stipend fra Lånekassen?

Ikkje gå glipp av stipend frå Lånekassen. Elevar i vidaregåande skule som har fått skuleplass, kan nå søkje om stipend frå Lånekassen for kommande skuleår. Alle med ungdomsrett kan få utstyrsstipend, men dei må søkje for å få det.

Les meir

SMS om skulePC kjem i veke 28

Etter 1.inntaket er gjort, vil elevane som er tekne inn ved vidaregåande skular i Møre og Romsdal kunne forvente å motta ein sms med ei lenke til nettstad for bestilling av skulePC. 

Les meir

Klage på eksamens- og standpunktkarakterar 2017

Klagebehandling i høve eksamenskarakterar og standpunkt-karakterar våren 2017 er styrt av opplæringslova § 5-5.

Les meir

1TIP på besøk hjå Vard Brattvåg.

15.mai var begge VG1 TIP klassene på besøk hjå Vard Brattvåg.

Les meir

GLEDE på Haram omsorgsenter

Ja, for dette var gøy!

- GLEDE! Denne veka har vi hatt besøk av elevar frå Haram vidaregåande skule med prosjektet "Livsglede for eldre", skriv Haram Omsorgsenter på Facebook-sida si

Les meir