Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Haram VGS > Nyheiter > Eksamensinformasjon

Eksamensinformasjon

Privatisteksamen skal gjennomførast, medan alle ordinære eksamenar er avlyst for våren 2020.

Det er no bestemt at alle privatisteksamenar skal gjennomførast. Eksaminandar til privatisteksamen må halde seg informerte!

Alle ordinære eksamenar for elevar i vidaregåande skule er no blitt avlyst for våren 2020. Sjå melding frå Udir:

I. Privatisteksamener skal gjennomføres våren 2020

Regjeringen har bestemt at privatisteksamener skal gjennomføres våren 2020.
Det er publisert ein rettleiar som tek føre seg retningsliner for smittevern under privatisteksamen.

 

II. Alle ordinære eksamenar er no avlyste.

Skriftlege eksamenar er meldt avlyst for våren 2020, jf. melding gått ut på eit tidlegare tidspunkt.

Muntlig, muntlig- praktisk og praktisk eksamen er avlyst for våren 2020. 

 

Vennlig hilsen  
Utdanningsdirektoratet  

Denne e-posten er sendt til:

Videregående skole
Fylkeskommuner
Kopi til:  
Fylkesmannen via FM-nett