Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Haram VGS > Nyheiter > Endringar i fråværsreglement

Endringar i fråværsreglement

Skuleeigar har oppdatert fraværsreglementet til skulane i Møre og Romsdal fylkeskommune på bakgrunn av endringer gjort av Udir;
– dette gjeld nye reglar om trafikkopplæring og fråvære i skulen.

Dette til informasjon.

Møre og Romsdal fylkeskommune informerer på generell basis;
- All informasjon om ordens- og fråværsreglement for fylket ligg her.

- Det er utarbeidd eit eige fråværs-reglement i Møre og Romsdal. Dette finn du her.

- Alle skular har sine spesifikke skulereglement, som bygg på fylket sitt. Det må elevane forhalde seg til.

 

Haram vidaregåande skule sitt ordensreglement får du som elev utlevert ved skulestart, med gjennomlesing og signering i løpet av første skuleveka.

Ein kopi av dette ligg og ute på denne heimesida, under Nyttig informasjon - ordensreglement 

 

Adm.