Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Haram VGS > Nyheiter > Gymsalen er opna for bruk

Kontaktpersonar

Jan Magne Helland
Rektor
71 28 17 01 / Mob. 902 66 521
Send e-post

Gymsalen er opna for bruk

Frå og med måndag 24.august vil skulen kunne gjennomføre kroppsøving igjen som normalt.

All aktivitet/type aktivitet vert bestemt av kroppsøvingslærar, som omsyntar situasjonen vi er i. 

Vi ber alle elevar vere lydhøre og følgje opp alle dei føringane som kvar kroppsøvingslærar gir for i dei ulike arbeidsøktene. Om alle viser omsyn og gjer det dei skal slik dei skal, vil det gjere kroppsøvingstimane gode for alle saman.

Garderobe og dusjrom er og ope for bruk. Igjen er det viktig at den enkelte tar med seg kunnskapen om korleis unngå smitte på best mogleg måte.

Da ønskjer vi alle saman lukke til, for no er det endeleg kroppsøving som "normalt" igjen!

  

Sitat frå informasjonsskriv, datert og utsendt fredag 21. august.

...............................................................................................................

Videregående skolers bruk av idrettshallene til kroppsøvingsundervisning

- Fagerlia videregående skole, Haram videregående skole og Spjelkavik videregående skole har tilgang til hhv. Fagerlihallen, Brattvåg idrettshall og Spjelkavikhallen til kroppsøvingsundervisning fra mandag 24.8.2020.  (...)

- De tre videregående skolene nevnt først i punktet foran har også tilgang til garderober og dusj i undervisningstiden. (...)

- Organisering av undervisningen og ivaretakelse av sentrale myndigheters retningslinjer for smittevern er skolenes eget ansvar.  Ikke minst gjelder dette ifm. garderobebruk og dusjing.

 

For øvrig vises det til Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet og Norges Idrettsforbund (med særforbund) sine ulike rettledere for smittevern ift. korona. 

Disse finnes på deres hjemmesider;

www.helsedirektoratet.no
www.fhi.no
https://www.idrettsforbundet.no/tema/koronavirus/

 

Vennlig hilsen

Idar Rotnes

Virksomhetsleder kultur og fritid

...............................................................................................................