Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Haram VGS > Nyheiter > Oppmoding frå POLITIET til alle foreldre og føresette!

Oppmoding frå POLITIET til alle foreldre og føresette!

Kjære foresatte og foreldre.

Oppfordring til foresatte/foreldre fra politiets forebyggende avsnitt:

Med bakgrunn i dagens situasjon med strenge tiltak knyttet til smittevern, og hindring av spredning av COVID-19-viruset, ser vi oss nødt til å komme med en innstendig oppfordring til dere.

Vi har blitt kontaktet av ansatte i helsevesenet som uttrykker stor bekymring knyttet til at barn og ungdom i lediggang nå samles i grupper, og dermed eksponerer seg for smittefare.

Tilbakemeldinger vi har mottatt viser at spesielt kjøpesentre nå er ansamlingssteder der det samles større grupper med barn og ungdom. Moa er trukket frem som et spesielt utfordrende knutepunkt med mange tilstede.  

Dersom tiltakene som Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet har satt i verk skal fungere, er det kritisk at ALLE innbyggere retter seg etter disse. Skal tiltaket med stengte skoler fungere som tiltenkt MÅ man forholde seg til oppfordringer fra FHI. Situasjonen er nå at ungdommer samles og øker smittefaren for sine omgivelser. Dette kompliserer smittesporing for kommunelegene, slik at i ytterste konsekvens kan smittede personer gå glipp av viktig varsling og karantenetiltak – noe som kan bidra til ytterligere spredning av viruset.

COVID-19 er definert som en pandemi. Tiltakene for smittevern og hindring av spredning er omfattende. Stater over hele verden innfører strenge restriksjoner for borgerne i den hensikt at en felles innsats skal bidra til å redde menneskeliv. Kommunene har et ansvar for tiltak ovenfor sine innbyggere, og kommunelegene skal kunne foreta smittesporing. Folk er ilagt et ansvar om å holde seg hjemme og unngå folkeansamlinger. Dette er ikke riktig tid for at barn og ungdom samles for å "henge" på kjøpesenteret!

Vi ber dere om å gå foran som gode rollemodeller for barn og ungdom. Snakk sammen om hvorfor det er kritisk med ekstra innsats knyttet til hygiene, og nettopp å unngå større folkeansamlinger, samt å holde en forsvarlig avstand til de man er i nærheten av. Pass godt på hverandre! Smitteverntiltakene påvirker oss alle, og til syvende og sist er dette en felles internasjonal dugnad for å begrense tap av menneskeliv.

 

Vennlig hilsen fra politiets forebyggere på Nordre Sunnmøre:

Daniel Langøyli Ludviksen, Kristian Carlos Olivares Salen, Bjørn Egil Gamlem, Ingrid Korsnes Hildre og Ole-Andreas Christensen.

 

(Utlagt jf. informasjon gitt POLITIET)