Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Haram VGS > Nyheiter > Stipend fra Lånekassen?

Stipend fra Lånekassen?

Ikkje gå glipp av stipend frå Lånekassen. Elevar i vidaregåande skule som har fått skuleplass, kan nå søkje om stipend frå Lånekassen for kommande skuleår. Alle med ungdomsrett kan få utstyrsstipend, men dei må søkje for å få det.

Alle elaver med ungdomsrett i vidaregåande opplæring har rett til utstyrsstipend, men elevane må sjølve søkje om dette stipendet – ellers går dei glipp av pengane. Utstyrsstipendet er meint å bidra til å dekke skulemateriell, som for eksempel leie av PC, kjøp av bøker eller anna utstyr.

Når elevene søker om utstyrsstipend, sjekker vi samtidig om de kan ha rett til andre typer stipend. Lånekassen gir blant annet bostipend til elever som må bo borte for å gå på videregående, og grunnstipend til elever fra familier med svak økonomi, seier Hanne Bjertnes, senior kommunikasjonsrådgjevar i Lånekassen. - Men dei må ha skuleplass, så først må dei ha fått skuleplass og takka ja til denne.

Dette er henta frå Lånekassen si heimeside. Gå hit for å få meir informasjon og for å leggje inn søknad om stipend, eventuelt lån.