Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Haram VGS > Nyheiter > Undervisningsevaluering startar opp

Kontaktpersonar

Jan Magne Helland
Rektor
71 28 17 01 / Mob. 902 66 521
Send e-post

Dokument

Undervisningsevaluering startar opp

Informasjon til alle elevar og føresette om undervisningsevalueringa for skuleåret 2020-2021.

  

Undervisningsevaluering
Det er politisk vedteke at vidaregåande skolar i Møre og Romsdal skal gjennomføre ei undervisningsevaluering kvart skoleår.
I år er den ope i veke 46-48.

Målsetting
Målet med evalueringa er at ho skal vere eit verktøy for kvalitetsutvikling i den vidaregåande opplæringa i fylket. Resultata vil brukast i utviklingsarbeid mellom lærar og undervisningsgrupper, og mellom lærar og avdelingsleiar.

   

Informasjonsskriv til elevar og føresette
I samband med denne undervisningsevalueringa, er det no lagt ut informasjonsskriv til elevar og foreldre/føresette her på heimesida til skulen. Desse informasjonsbreva finn de i høgremargen, både i nynorsk- og bokmåls utgåve.

 

Med venleg helsing

Jan Magne Helland
Rektor