Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Haram VGS > Nyheiter

Korona-situasjonen, haust 2020

Generell informasjon i korona-situasjonen.

(Blir oppdatert kontinuerleg. Siste oppdatering 25.11.20).
   

Dato: 25.11.20
Det er i dag lasta opp ein ny GUL beredskapsplan, som vi må prøve å overhalde så godt som råd. 

Ver venleg å lese den til fulle (sjå PDF i høgre-margen).

  

Les meir

Samferdsel melder

Skoleskysskort for skoleåret 2020/2021 er nå aktivert.

  

Les meir

Undervisningsevaluering startar opp

Informasjon til alle elevar og føresette om undervisningsevalueringa for skuleåret 2020-2021.

  

Les meir

Haust-helsing, bilete frå fjelldagen

Haustferie nærmar seg for (dei fleste) elevane våre, og vi ønskjer alle nokre flotte dagar, sjølv dei som er i jobbpraksis.

Ha ei flott veke!

Les meir

SKYSS - ENDRINGAR!

Pga utfordringar på kapasitet og elevar med rett på skyss, vert det gjort endringar i skyss-tilbodet.

Les meir

Fylkesskulesjefen: Foreldreinformasjon

Kjære foreldre/føresette til elev i vidaregåande opplæring
  

Les meir

Gymsalen er opna for bruk

Frå og med måndag 24.august vil skulen kunne gjennomføre kroppsøving igjen som normalt.

All aktivitet/type aktivitet vert bestemt av kroppsøvingslærar, som omsyntar situasjonen vi er i. 

Les meir

Velkomen til nytt skuleår!

Måndag 17. august ønskjer vi nye og gamle elevar tilbake til skulen.

I år har vi ein sterk auke i elevtalet, og vi tatt inn fleire elevar og klassar enn kapasiteten skulle tilseie, men vi får det til. 

Vi er glad for at akkurat du kjem til oss og vi vil gjere vårt beste for at du skal få ein trygg og god skulekvardag med eit positivt læringsmiljø. Det er viktig for deg og det er viktig for oss.

    

Les meir

Inntak skuleåret 2020/2021

Skulestart i år er måndag 17.08.

Men, før dette må du hugse å takke ja til skule-, og eventuelt ventelisteplass! Og søkje om skule-pc, m.m.

Her finn du informasjon knytt til tida fram mot skulestarten - mykje du må hugse på ('',)

  

Les meir

Sommarferie og opningstid

Om du ønskjer kontakt med skulen i sommar, ring i forkant eller send e-post, og sei frå at du kjem innom.

   

Les meir