Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Haram VGS > Nyheiter

Utdanningsval 2018

Utdanningsval vert i år gjennomført i veke 46, med to besøksdagar her på skulen. 

Les meir

Yrkes-NM 2018

WorldSkills Norway arrangerer annakvart år Yrkes-NM, der læringar og unge fagarbeidarar får vist sine ferdigheiter i relativt tøff konkurranse - kjempespennande!

Les meir

Skuleåret er i gong - Rebusløp 2018

Ved oppstart er det mykje nytt; - informasjon og timeplanar skal ut, lærebøkar skal fordelast, nye elevar og gamle elevar skal slusast inn i dette skuleåret sin kommande kvardag ... Då er det godt å få kome seg ut - saman!

Les meir

Skole-NM 2018

Skole-NM 2018 vart gjennomført på våren i 2018.
WorldSkills Norway inviterte til deltaking i april og arrangerte Skole-NM i heile 27 yrkesfag. Elevar frå Haram vgs deltok.

Les meir

Lånekassen informerer!

Elevar med ungdomsrett får full støtte til vidaregåande opplæring.

Les meir

SKULESTART

Vi ønskjer alle nye og gamle elevar velkomen til skulestart på Haram vidaregåande skule måndag 20. august.

Les meir

PC-ordning for vgs-elevar

Alle elevar i vidaregåande skole må ha sin eigen PC. I Møre og Romsdal fylkeskommune er det difor laga til ei eiga ordning for PC-bestilling/PC-stipend.

Les meir

Lånekassen informerer

Nå kan du som er elev søkje om støtte frå Lånekassen, så sant du har fått ein skuleplass og har takka ja til denne plassen.

Les meir

Ny/utsett eksamen?

Nokon kan ha behov for anten ein ny eksamen, ein utsett - eller ein særskild eksamen.

Les meir

Klage på karakter?

Det er høve til å klage på karakterar, både standpunktkarakterar og eksamenskarakterar.

Klaga må fremjast skriftleg og underskrivast av klagaren. Klaga skal leverast til skolen, som sender dokumenta over til klageinstansen med fråsegn frå faglærar og rektor.

Klagar skal ha kopi av dokumenta i klagesaka.

Les meir