Elevtenester

Du som elev vil alltid stå i sentrum for oss

Utan elevar, ingen skule. Det veit vi, og vi ønskjer deg her.

For at du skal få høve til å gjere ditt beste i skulekvardagen, er det mange som vil kunne vere til støtte og hjelp om du treng det. Du har lærarane dine i den daglege undervisningssituasjonen, og du har andre støttespelarar, eller hjelparar, som kan tre støttande til, om behovet skulle kome. 

Desse hjelparane finn du her under elevtenester:

  • Helsesjukepleiar
  • PPT - Pedagogisk-psykologisk teneste
  • NAV i skule
  • Rådgjevar
  • OT - Oppfølgingstenesta

 
Som elev ved Haram vidaregåande skule vil du verte respektert for den du er. Alle tilsette ved Haram vidaregåande skule arbeider for at du som elev skal nå måla dine.

Vi ønskjer at du, saman med nærværande og tilgjengelege lærarar og medelevar, er aktivt med i planlegging og gjennomføring av opplæringa di.

Er det noko du lurer på, slit med eller ønskjer råd eller støtte til, kontaktar du kontaktlæraren din eller nokon i elevtenesta.
 

Trivsel og retten til å ha det bra

Haram vidaregåande skule arbeider for at du som elev skal trivast på skulen. For med det trur vi at du lettare kan klare å nå måla dine og oppleve fagleg, sosial og personleg utvikling.

Vi ønskjer at følgjande skal gjenspegle seg i skulemiljøet vårt;

   - kunnskap og kvalitet -       - respekt -        - samarbeid -        - tryggleik og trivsel -
- nærleik      - mangfald og moglegheiter -      - positiv haldning -      - lojalitet -
  
  

Rusplan for vidaregåande opplæring

Med rusplanen ønsker fylket å å skape eit godt, inkluderande og trygt læringsmiljø der alle elevar og lærlingar i fylket skal bli sett og tatt vare på.

Viktig at vi alle bryr oss om kvarandre, og snakkar saman, slik at ingen går åleine med bekymringane sine.

Rutinar ved bekymring skal difor vere kjende og tilgjengelege slik at det er enkelt å be om hjelp.
Lærestaden skal vere fri for rusmiddel.
Haldningar mot bruk og omsetjing av rusmiddel skal og vere tydelege for lærestaden sine tilsette, elevar, lærlingar og føresette. Rusarbeidet omfattar både alkohol, dopingmiddel, narkotika og ugunstig bruk av legemiddel.
  
  

Vi vil stimulere til toleranse, men har nulltoleranse i høve mobbing

Skulen har gjennom åra fått tilbakemelding om at her er eit godt elev- og læringsmiljø, og det er vi glade for.

Slik ønskjer vi at kvar og ein av dykk skal oppleve det.
Men vi veit at det kan oppstå unnatak - og det ønskjer vi ikkje. Difor er det viktig at alle som er tilknytt skulen, anten som elev, tilsett, føresett eller som venn av nokon i vårt skulesamfunn, er vakne og følgjer opp om dei ser/opplever at nokon ikkje har det bra.

Ver ein god venn, også til dei du ikkje kjenner så godt.
Da blir skulen ein god stad å vere for alle.

Meld frå til kontaktlærar, eller rektor, om du opplever eller observerer noko som er ugreit, og skulen vil gjere sitt ytterste for å hjelpe/avhjelpe i kvar sak.
  

Snarvegar

Kontakt

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Som de aller fleste nettsteder bruker vi informasjonskapsler (cookies) for at du skal få en optimal brukeropplevelse. Vi kommer ikke til å lagre eller behandle opplysninger med mindre du gir samtykke til dette. Unntaket er nødvendige informasjonskapsler som sørger for grunnleggende funksjoner på nettsiden.

Vær oppmerksom på at blokkering av enkelte informasjons-kapsler kan påvirke hvilket innhold du ser på siden. Du kan lese mer om bruk av informasjonskapsler i vår personvernerklæring.

Under kan du se hvilke informasjonskapsler (cookies) vi bruker og hvordan du administrerer dem:

Nødvendige cookies

Sikrer grunnleggende funksjoner, nettstedet vil ikke kunne fungere optimalt uten slike informasjonskapsler. Disse er derfor vurdert som nødvendige og lagres automatisk uten foregående samtykke.

Skal du benytte skjema på våre nettsider? Øvrige funksjoner på siden påvirkes ikke dersom du lar være å samtykke, men vil kunne gi mindre funksjonalitet ved utfylling og lagring av skjema. Informasjonen blir slettet fra nettleseren etter 90 dager.

Disse informasjonskapslene gir oss innsikt og forståelse av hvordan nettsiden vår brukes av besøkende. Vi bruker analyseverktøyet Google Analytics som blant annet kan fortelle oss hvor lenge en bruker oppholder seg på siden eller hvilken side man kommer fra. Informasjonen vi henter er anonymisert.

Ved å huke av for denne tillater du bruk av tredjeparts-informasjonskapsler, som gjør at vi kan tilpasse innhold basert på det som engasjerer deg mest. Disse hjelper oss å vise skreddersydd innhold som er relevant og engasjerende for deg, for eksempel i form av annonser eller reklamebanner.

Tredjepartsinformasjonskapsler settes av et annet nettsted enn det du besøker, for eksempel Facebook.