Skulebibliotek

Skulebiblioteket er ein viktig del av skulen vår.

Biblioteket er ope for elevar som ønskjer å arbeide med skulearbeid gjennom skuledagen. 

Bibliotekarealet er vår sosiale sone, der du kan sitje å slappe av, alene eller i lag med andre. Ta gjerne ei bok å fordjupe deg i medan du er der. Vil du låne den med deg heim, tar du kontakt med bibliotekaren.

Dei tilhøyrande studieromma er tilgjengelege for sjølvstudium eller gruppearbeid, både i skuletida og litt utover vanleg undervisningstid. Det bør vere plass til deg for litt skulearbeid i tidsrommet kl.08:00 - 16:30, alle skuledagar.

Om nokon vil jobbe i eit stille rom, er bakrommet til venstre bak bibliotekaren ein fin plass. Dei som vil jobbe i grupper kan bruke anten "glas-rommet" eller bibliotekarealet elles. Uansett, ta omsyn til dei som ønskjer å sitje og jobbe fokusert åleine. Å få unna lekser i skuletida, er viktig for enkelte no og då. Takk for at de tek omsyn til det, og kos dykk i frisona vår. 
     

Bruk bibliotekaren!

Skulebiblioteket vil kunne gi deg mykje hjelp gjennom skuleåret - det håper vi du nyttar ut best mogleg. Bibliotekaren vil vere tilstades på skulebiblioteket til fastsette tider gjennom heile skuleveka. Dei betjente tidene finn du ved skranken.

Bibliotekaren vil vere hjelpsam dersom du treng hjelp til val av litteratur, lån eller anna. Diskuter gjerne moglege alternativ for litteraturval, anten det er for noko brukt inn mot skulearbeid eller for eigen lesegledes skuld. Der alltid kjekt å snakke litt om litteratur, eller bøker ein har lese!

Kontaktlæraren og/eller norsklæraren din vil og kunne hjelpe deg. Det er fullt mogleg å hjelpe seg sjølv og, men hugs då at du må registrere lånet.

Bruk lånekortet ditt

Dette blir gitt ut til alle elevar i løpet av dei fyrste skulevekene, og kan nyttast på alle folkebibliotek. Alle lån registrer du elektronisk ved skranken, slik bibliotekaren lærte deg ved skulestart. Har du problem med dette, nyttar du ev. registreringskorta i boksen same stad.

Velkomen til aktiv bruk av skulebiblioteket!

 

Utlån av lærebøker for eit heilt skuleår

Ved skulestart får alle elevar ved Haram vidaregåande skule utdelt lærebøker ved skulebiblioteket, og elevane får ha desse bøkene gjennom heile skuleåret. Det er difor sterkt tilrådd å skrive namn på innsida av bokpermen, og alle elevar blir oppmoda til å passe godt på bøkene for å unngå byte med andre.

Er du i tvil om ei bok er di, kan du når som helst ta kontakt med bibliotekaren for å finne ut kven boka/bøkene er registrerte på. 

Ved slutten av skuleåret skal bøkene leverast inn att og tapte eller øydelagde bøker må erstattast. Den enkelte elev er sjølv ansvarleg for bøkene som er registrerte i eleven sitt namn - så pass på bøkene dine!

Skulebøkerne skal leverast inn att klassevis, og kontaktlærar organiserer dette etter eit oppsett gitt av skulebibliotekar. Aller siste frist er alltid lagt til 20.juni.

NB!
Skulebøker som ikkje er registrert innlevert innan fristen, vil bli fakturert eleven. Dersom skulen mottar bøker etter dette, vil eleven likevel måtte betale fakturaen som er utsendt.

Snarvegar

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Som de aller fleste nettsteder bruker vi informasjonskapsler (cookies) for at du skal få en optimal brukeropplevelse. Vi kommer ikke til å lagre eller behandle opplysninger med mindre du gir samtykke til dette. Unntaket er nødvendige informasjonskapsler som sørger for grunnleggende funksjoner på nettsiden.

Vær oppmerksom på at blokkering av enkelte informasjons-kapsler kan påvirke hvilket innhold du ser på siden. Du kan lese mer om bruk av informasjonskapsler i vår personvernerklæring.

Under kan du se hvilke informasjonskapsler (cookies) vi bruker og hvordan du administrerer dem:

Nødvendige cookies

Sikrer grunnleggende funksjoner, nettstedet vil ikke kunne fungere optimalt uten slike informasjonskapsler. Disse er derfor vurdert som nødvendige og lagres automatisk uten foregående samtykke.

Skal du benytte skjema på våre nettsider? Øvrige funksjoner på siden påvirkes ikke dersom du lar være å samtykke, men vil kunne gi mindre funksjonalitet ved utfylling og lagring av skjema. Informasjonen blir slettet fra nettleseren etter 90 dager.

Disse informasjonskapslene gir oss innsikt og forståelse av hvordan nettsiden vår brukes av besøkende. Vi bruker analyseverktøyet Google Analytics som blant annet kan fortelle oss hvor lenge en bruker oppholder seg på siden eller hvilken side man kommer fra. Informasjonen vi henter er anonymisert.

Ved å huke av for denne tillater du bruk av tredjeparts-informasjonskapsler, som gjør at vi kan tilpasse innhold basert på det som engasjerer deg mest. Disse hjelper oss å vise skreddersydd innhold som er relevant og engasjerende for deg, for eksempel i form av annonser eller reklamebanner.

Tredjepartsinformasjonskapsler settes av et annet nettsted enn det du besøker, for eksempel Facebook.