Lånekassen informerer

Dei vil minne deg om at du må hugse å søke stipend og lån.

Skriv ut

For å få stipend og lån frå Lånekassen for haustsemesteret 2021, må du søke innan 15. november.   

Det er viktig at DU, og alle elevar med ungdomsrett i vidaregåande opplæring, veit om at de har rett til utstyrsstipend.

Du får stipendet uavhengig av kor mykje foreldra dine tener, men du må søke for å få det.

Det er mogleg å berre søke om dette utstyrsstipend, du må ikkje søke om lån for å få det.   

Har du allereie fått stipend, skal du ikkje søke på nytt.
    

Er det noko du lurer på om Lånekassen, lån eller stipend?
- les meir på Lanekassen.no 
  

Helsing Lånekassen