Lånekassen informerer

Lånekassen har framleis ope for nettsøknader for studieåret 2022-2023, men søknadsfristen er snart ute. 

 

15. november er fristen, for søknad som gjeld heile året eller berre haustsemesteret. Har du ikkje søkt, gjer det no!

Skriv ut

Kven kan søkje?

Elevar som har skoleplass, kan søke om lån og stipend stipend via lanekassen.no.

Dei som ikkje har skoleplass, må vente med å søke til dei har fått stadfesta opptak.
  

Fristar

Det er same fristar for alle stipenda:

  • 15. november for heile året eller berre haustsemesteret
  • 15. mars for vårsemesteret

 

Kor mykje kan ein få? 

På nettsidene våre kan elevar og studentar sjølv sjekke kor mykje pengar dei eventuelt kan få frå Lånekassen neste studieår.

Sjekk ut via desse linkane:

Elevar som tek vidaregåande opplæring med ungdomsrett, kan sjekke kor mykje dei kan få i lån og stipend her

Elevar som tek vidaregåande opplæring utan ungdomsrett, kan sjekke kor mykje dei kan få i lån og stipend her

 
Hald deg oppdatert!

 

Vennleg helsing

Lånekassen