Lånekassen informerer

Lånekassen har opna nettsøknaden for studieåret 2022-2023.

Skriv ut

Kven kan søkje no?

Elevar som har skoleplass, kan no søke om lån og stipend stipend via lanekassen.no.

Dei som ikkje har skoleplass, må vente med å søke til dei har fått stadfesta opptak.
   

Kor mykje kan ein få? 

På nettsidene våre kan elevar og studentar sjølv sjekke kor mykje pengar dei eventuelt kan få frå Lånekassen neste studieår.

Sjekk ut via desse linkane:

Elevar som tek vidaregåande opplæring med ungdomsrett, kan sjekke kor mykje dei kan få i lån og stipend her

Elevar som tek vidaregåande opplæring utan ungdomsrett, kan sjekke kor mykje dei kan få i lån og stipend her

 
Hald deg oppdatert!

 

Vennleg helsing

Lånekassen