Læreplasskurs - treng du?

Ikkje alltid lett å få seg læreplass - det veit vi.

Gjeld det for deg, kan dette tilbodet vere vegen å gå.

Skriv ut

Læreplasskurs

Rådgjevarane på fylket, som driv med formidling til opplæring i bedrift, informerer om at eit 3-dagars læreplasskurs vil bli arrangert i august. 

Kurset er for ungdom med ungdomsrett som ikkje har fått seg læreplass i løpet av våren og sommaren. Kurset har oppstart tysdag 24. august.

Målsetting med kurset:
• Kursdeltakere uten læreplass kan finne sin lærebedrift i løpet av kurset.
• Alle kursdeltakere som står uten læreplass etter kurset vil få videre oppfølging fra rett instans.

Søkere med ungdomsrett som ikke har fått læreplass, vil få  invitasjon om å delta på dette læreplasskurset. invitasjonen går ut via epost i begynnelsen av august. Kurset blir lagt til ulike lokalitetar i fylket (NB! Ikkje her ved Haram vgs).

Kanskje er dette noko for deg?

Då må du passe på og respondere når e-posten kjem, eller ta kontakt med rådgjevar formidling på Sunnmøre, Anne Grytdal, når det nærmar seg kursdatoane.

Dokumenter

Kontakt