Ocean Space Race 2022

Fredag 11. mars konkurrerte skuleklassar frå Vadsø i nord, Bergen i vest til Skien i sør, samt ei rekkje med lag fra Austlandet, på NTNU og Sintefs Marinteknisk senter på Tyholt i Trondheim. Faget var teknologi og forskningslære. Båtdesign, båtrace, vindturbinar mm vart sett i fokus.
   

Haram vgs var med!

Skriv ut

HVS vann!

Med to båtar med i konkurransen, kunne berre eit lag nå toppen, men elevane i begge grupper fortjener verkeleg ros for godt arbeid med prosjektet!

Her var vi nummer 1 og 2 etter innleiande runde, og med god margin til båt nr 3. For eine laget gjekk det heile vegen, og for det andre vart det litt teknisk krøll på styring når båten var nesten ved runding. Sånn kan skje, og det er godt å sjå at vi klarte å leve etter mottoet «vi vinn saman og taper saman».

Kjekt å vere Stolt og skapande i dag!

Helsing stolt lærar.

Og alle vi andre på Haram vidaregåande skule stiller oss bak og gratulerer den heimkomne gjengen; GRATULERER!

........................................................................
For bilete og film frå turen, sjekk INSTA.
........................................................................

  

NTNU informerer om konkurransene (BM):

De deltakende elevgruppene har kjempet seg gjennom korona og avansert konstruksjonsbygging og får teste resultatet av arbeidet i fire ulike klasser:

- Beste skipsdesign
- Beste vindturbin
- Beste havmålingsstasjon
- Åpen klasse. 

Les mer om konkurransen her og følg streaming på: https://www.oceanspacerace.no/
   

Fredag 11.mars 2022

Denne dagen deltar 39 lag, og over 250 fra videregående skole kommer til Tyholt for å konkurrere. Hadde disse elevene styrt skipsutviklingen hadde alle ferger i Norge vært elektrifisert nå.

På Ocean Space Race får elever, lærere, og publikum ellers, en unik tilgang til laboratorier som vanligvis har streng adgangskontroll. 

Klimakrisen i verden, og nå også krigen i Ukraina, gjør at vi må tenke nytt også om energikilder og havteknologi på vei mot nullutslippssamfunnet. Vi må ha skip som går på fornybar energi, havvind og soløyer som erstatning for kull, olje og gass, og vi må observere og gjøre målinger i havet slik at vi kan følge med på om livet i havet har det bra. I tillegg representerer havnæringene en viktig kilde til mat – blant annet i form av fiskeri, fiskeoppdrett og kultivering av nye marine arter.

Havnæringene, da inkludert olje og gass, står for omtrent 85 prosent av Norges eksportinntekter. Derfor er det avgjørende viktig for oss at vi lykkes i å rekruttere og utdanne nye ingeniører og forskere til å være med å løse fremtidens utfordringer og skape bærekraftige havnæringer i Norge. 

FN har gjort 2021-2030 til havets tiår. Havet dekker 70 prosent av overflaten på jorda. Havet er nøkkelen til en frisk planet. Halvparten av jordas oksygen kommer fra havet - hvert andre innpust. Kommende sivilingeniører i marin teknikk skal være med å løse klima- og energikrisen.

Ocean Space Race har vært arrangert i 15 år, og skal fremme interessen for havet og havteknologi, og være med på å rekruttere studenter til de relevante utdanningene.

    

Med vennlig hilsen

Hillevi Strand
Universitetslektor
For Arbeidskomiteen,
Ocean Space Race,
Institutt for marin teknikk.
Campus Tyholt
NTNU.
For info; 95280617