Skriftleg eksamen er avlyst!

Regjeringen melder!

Skriftleg eksamen for elevar våren 2021 er avlyst.

Det same er fleire av dei munnlege eksamenane. Sjekk ut kva som gjeld for deg!

Skriv ut

Avlyst

Regjeringa har beslutta at skriftleg eksamen for elevar på 10. trinn og i vidaregåande opplæring er avlyst våren 2021.

Munnleg eksamen for elevane på Vg1 og Vg2 er og avlyst.
  

Ikkje avlyst

Munnleg eksamen for avgangselevane på 10. trinn og Vg3 skal gjennomførast denne våren.

Privatistar skal gjennomføre eksamen.

Les mer på udir.no.

  

Med helsing
Utdanningsdirektoratet