Skulefrukost!

Etter ønskje frå elevrådet vert det tilbod om skulefrukost i kantina vår.

Skriv ut

Frå måndag 24.01.2022 kl. 07:30 – 08:00 vert det servert frukost i kantina for elevar som ønskjer det. Klokkeslettet vert det same alle skuledagar.

Frukosten må nytast i kantina. Det er ikkje anledning å ta med mat ut derifrå.

Dette er ei prøveordning, som er avhengig av at elevar gjer seg nytte av tilbodet.

Kjem du?
   
  

Rektor