Streik pågår (avslutta 04.06.)

Unio har tatt ut over 7000 tilsette i streik f.o.m. 27.mai 2021.

Dette rammar skular, barnehagar og helseinstitusjonar.
     

(Denne vart stansa med tvungen lønsnemd 04.06.21. Skulen går tilbake til ordinær skuleveke måndag 07.06, med oppmøte etter timeplanen).

 

Skriv ut

Ved Haram vgs. er større delar av lærarkollegiet no ute i streik og delar av undervisning og heildagsprøver vil difor falle bort. Skulen vil leggje ut informasjon om korleis skuledagane vert lagt opp.

Alle bør følgje med her for å få informasjon om kva som skjer framover og få oversikt over kva for undervisningsøkter som går og kven som fell ut.

Elevane må fortsetje å jobbe med skulefaga sine, jf. terminplanar og dei føringar som allereie ligg i faga.

  

Rektor