Studiespesialisering med opplæring i Skottland

Elevar som tek Vg1 på studiespesialiserande utdanningsprogram i år, kan ta Vg2 i Skottland neste år. Elevar som nyttar seg av denne ordninga, vil gjennomføre den vidaregåande utdanninga si på dei vanlege tre åra, samstundes som dei skaffar seg verdifull internasjonal studieerfaring.

Internasjonal vidaregåande skule er eit av undervisningstilboda til Møre og Romsdal fylkeskommune på Vg2-nivå, og kan søkjast av alle elevar med språk/samfunnsfag/økonomi eller realfag. Føresetnaden er at søkjarane er Vg1-elevar på utdanningsprogram for studiespesialisering.

Meir detaljar om tilbodet finn du i informasjonsbrosjyra nederst i denne artikkelen.

Eit viktig mål for skuleåret, er at elevane får vere i eit miljø som fremjar læring av engelsk i tillegg til deira ordinære faglege opplæring på Vg2.

Fagval
Samarbeidsskulen i Skottland tilbyr fag elevane kan byggje vidare på i Vg3 når dei kjem tilbake til Noreg. Elevane vil få hjelp til å velje fag og fagkombinasjonar som gjer at dei oppfyller krava innanfor eitt av programområda i studiespesialiserande utdanningsprogram.

Når det gjeld fellesfaga, blir elevar som tek eitt år av den vidaregåande opplæringa i utlandet, fritekne for desse etter visse reglar.

- For fellesfag som går over fleire år, og som har eksamen etter Vg3, må dei likevel vere budde på ein god del sjølvstudium. Dette gjeld historie (som har 2 veketimar i Vg2), norsk (som har 4 veketimar i Vg2), og elevane skal og ha undervisning i sitt andre framandspråk.

- I både norsk og historie vil elevane få konsentrert undervisning, samlingsbasert, i løpet av året i Skottland.

Clifton Hall School

Clifton Hall School. Her går elevane på skule det året dei er i Skottland. 

Byen Armadale

The town of Armadale.

Vertsfamilieordning
Elevane bur i private heimar, plukka ut av samarbeidsskulen, og vil slik vere ein naturleg integrert del av ein ordinær skotsk kvardag. Elevane som reiser til Skottland får bortebuarstipend frå Statens Lånekasse.

Dette studietilbodet er ein eineståande sjanse for elevar frå Noreg, men det er krevjande, og stiller store krav både til elevane sine evner til omstilling og til sjølvstendig, målmedvite arbeid.

 

 

Dokumenter

Kontakt

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Som de aller fleste nettsteder bruker vi informasjonskapsler (cookies) for at du skal få en optimal brukeropplevelse. Vi kommer ikke til å lagre eller behandle opplysninger med mindre du gir samtykke til dette. Unntaket er nødvendige informasjonskapsler som sørger for grunnleggende funksjoner på nettsiden.

Vær oppmerksom på at blokkering av enkelte informasjons-kapsler kan påvirke hvilket innhold du ser på siden. Du kan lese mer om bruk av informasjonskapsler i vår personvernerklæring.

Under kan du se hvilke informasjonskapsler (cookies) vi bruker og hvordan du administrerer dem:

Nødvendige cookies

Sikrer grunnleggende funksjoner, nettstedet vil ikke kunne fungere optimalt uten slike informasjonskapsler. Disse er derfor vurdert som nødvendige og lagres automatisk uten foregående samtykke.

Skal du benytte skjema på våre nettsider? Øvrige funksjoner på siden påvirkes ikke dersom du lar være å samtykke, men vil kunne gi mindre funksjonalitet ved utfylling og lagring av skjema. Informasjonen blir slettet fra nettleseren etter 90 dager.

Disse informasjonskapslene gir oss innsikt og forståelse av hvordan nettsiden vår brukes av besøkende. Vi bruker analyseverktøyet Google Analytics som blant annet kan fortelle oss hvor lenge en bruker oppholder seg på siden eller hvilken side man kommer fra. Informasjonen vi henter er anonymisert.

Ved å huke av for denne tillater du bruk av tredjeparts-informasjonskapsler, som gjør at vi kan tilpasse innhold basert på det som engasjerer deg mest. Disse hjelper oss å vise skreddersydd innhold som er relevant og engasjerende for deg, for eksempel i form av annonser eller reklamebanner.

Tredjepartsinformasjonskapsler settes av et annet nettsted enn det du besøker, for eksempel Facebook.