Elevundersøkinga og Undervisningsevaluering

Elevundersøkinga er ei årleg undersøking der elevar får si sin meining om læring og trivsel i skulen.

Deretter gjennomførar alle skulane ei undervisningsevaluering, der målet  er å skape eit verkty for kvalitetsutvikling i den vidaregåande opplæringa i fylket.

Skriv ut

Gjennomføringsperiode

Elevundersøkinga kjem først og blir gjennomført saman med kontaktlærar i ein basistime i perioden 06.11 - 08.12.

Vidare har skulen planlagt at Undervisningsevalueringa skal gjennomførast i løpet av vekene 50 og 51, rett før juleferien, med aller siste gjennomføringsdag måndag 19.12.23

Om Elevundersøkinga

Elevundersøkinga skjer årleg, då det er viktig elevar får uttrykke si meining om læring og trivsel.

Svara bruker skulen, kommunen og staten til å følge opp skulemiljøet og elevane sin trivsel. Det er frivilleg å svare på Elevundersøkinga og det er og mogleg å hoppe over spørsmål.

Elevane oppgjev ikkje namn, og personnummer er ikkje knytt opp mot svara. Det er svært strenge reglar for vising av resultat frå undersøkinga til skulen, skuleeigar og dei statlege utdanningsmyndigheitane. Resultat frå undersøkinga skal ikkje publiserast på ein måte som gjer det mogleg å gjenkjenne elevane sine svar.

Utdanningsdirektoratet har ansvaret for at svara i Elevundersøkinga blir lagra og brukt på riktig måte. Svara frå Elevundersøkinga blir lagra så lenge det er nødvendig, og kan bli brukt til forskning og statistikk, samt kan lagrast i arkiv. Statistikk frå undersøkinga er tilgjengeleg på udir.no.

Om Undervisningsevalueringa

Det er politisk vedtatt at vidaregåande skular i Møre og Romsdal skal gjennomføre ei undervisningsevaluering kvart skuleår. Målet med evalueringen er at den skal vere eit verkty for kvalitetsutvikling av den vidaregåande opplæringa i fylket. Resultata vil bli brukt i utviklingsarbeid mellom lærar og undervisningsgrupper, og mellom lærar og avdelingsleiar.

Evalueringa blir gjennomført som ei elektronisk spørjeundersøking som elevane skal gjennomføre i skuletida. Denne er det og  frivilleg for elevane å svare på, men vi oppfordrar alle å delta. Alle svar vert handsama konfidensielt, og ingen vil kunne identifisere enkeltsvar.

Elevane skal evaluere lærarane si undervisning. Den enkelte elev må nok svare på evalueringa én, men oftast fleire gongar, for at alle lærarar skal bli evaluerte. Kor mange lærarar ein elev ender opp med å vurdere,  avheng av kor mange av undervisningsgruppene eleven tilhøyrer, som blir valgt ut til å gjennomføre ei evaluering.

Spørsmåla er like for alle fag/undervisningsgrupper. Spørjeskjemaet er utviklet i samarbeid mellom Rambøll og Møre og Romsdal fylkeskommune. Skjemaet inneheld spørsmål fordelt på fem tema:  

  1. Eleven si meistring og motivasjon 
  2. Læringsmiljøet i gruppa
  3. Vurderingspraksis 
  4. Støtte frå lærar
  5. Faglege utfordringar og forventningar 

Vi ber elevane svare like samvitsfullt på kvar enkelt lærarundersøking. 

Takk!
   
  

Har de spørsmål til undersøkinga, kontakt Møre og Romsdal fylkeskommune ved:
- rådgjevar Ann-Christin Hoel Lervik (ann-christin.hoel.lervik@mrfylke.no)
- rådgjevar Lindis Huse (lindis.huse@mrfylke.no).

 

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Som de aller fleste nettsteder bruker vi informasjonskapsler (cookies) for at du skal få en optimal brukeropplevelse. Vi kommer ikke til å lagre eller behandle opplysninger med mindre du gir samtykke til dette. Unntaket er nødvendige informasjonskapsler som sørger for grunnleggende funksjoner på nettsiden.

Vær oppmerksom på at blokkering av enkelte informasjons-kapsler kan påvirke hvilket innhold du ser på siden. Du kan lese mer om bruk av informasjonskapsler i vår personvernerklæring.

Under kan du se hvilke informasjonskapsler (cookies) vi bruker og hvordan du administrerer dem:

Nødvendige cookies

Sikrer grunnleggende funksjoner, nettstedet vil ikke kunne fungere optimalt uten slike informasjonskapsler. Disse er derfor vurdert som nødvendige og lagres automatisk uten foregående samtykke.

Skal du benytte skjema på våre nettsider? Øvrige funksjoner på siden påvirkes ikke dersom du lar være å samtykke, men vil kunne gi mindre funksjonalitet ved utfylling og lagring av skjema. Informasjonen blir slettet fra nettleseren etter 90 dager.

Disse informasjonskapslene gir oss innsikt og forståelse av hvordan nettsiden vår brukes av besøkende. Vi bruker analyseverktøyet Google Analytics som blant annet kan fortelle oss hvor lenge en bruker oppholder seg på siden eller hvilken side man kommer fra. Informasjonen vi henter er anonymisert.

Ved å huke av for denne tillater du bruk av tredjeparts-informasjonskapsler, som gjør at vi kan tilpasse innhold basert på det som engasjerer deg mest. Disse hjelper oss å vise skreddersydd innhold som er relevant og engasjerende for deg, for eksempel i form av annonser eller reklamebanner.

Tredjepartsinformasjonskapsler settes av et annet nettsted enn det du besøker, for eksempel Facebook.