Haram vidaregåande skole

Vil du vere elev hos oss?

På Haram VGS er vi opptekne av trivsel og gode 
arbeidsvanar, og læring står alltid i fokus.

Klagefristar - og ting du må vite om

Fristen for å klage er 10 dagar etter at du har fått karakteren. Klagen må vere skriftleg, så følg prosedyrene til fylkeskommunen.

   

Informasjon - klage på standpunktkarakter

Informasjon - klage på skriftleg eksamenskarakter

    

Ta kontakt med skulen og faglæraren din for råd og rettleiing i prosessen.