Munnleg eksamen avlyst!

Munnleg eksamen for elevar er no avlyst.

Skriv ut

Dette gjeld for elevar på 10. trinn og Vg3/Vg4, samt for vaksne deltakarar i vidaregåande opplæring. I praksis betyr dette at alle eleveksamenar som skulle vore gjennomført våren 2021, er avlyst.

  

Merk!
Privatisteksamen skal fortsatt gjennomføres.

   

Du kan lese meir på udir.no