Til foreldre/føresette! Desember 2021

Innføring av raudt nivå på Haram vidaregåande skule f.o.m. 16.12 2021.

 
Ved oppstart over nyttår vert elevar og tilsette i dei vidaregåande skulane i Møre og Romsdal bedne om å ta koronatest før dei møtar på skulen. (Les heile pressemeldinga frå fylkeskommunen her).
   

Tilleggsmelding, som gjeld VIS (Visma InSchool):
I perioden 20. desember - 10. januar 2022 blir det ikkje råd for føresette eller andre kontaktpersonar å logge seg på VIS. Dette er knytt til det nye i Folkeregisteret, med tilhøyrande sikring og kontroll ut mot ulike databaser, inkl. VIS. Vi ber om forståing for dette.
  

(Elevar kan logge seg på som vanleg).

Skriv ut

Haram vidaregåande skule går frå torsdag 16.12.2021 over på raudt beredskapsnivå.
Det betyr at nokre elevar får digital undervisning (i sann tid), medan andre får undervisning på skulen.

Skulen følgjer denne planen:

Veke 50
Elevane følgjer eigen oppmøteplan torsdag 16.12 og fredag 17.12. 
Timeplanen er som vist i VIS, om ikkje anna er oppgitt i den enkelte klasse.

Det vert og gjeninnført eigne føringar for korleis bruke fellesareal og klasserom. Dette får elevar og lærarar innføring i og oversikt over direkte. Pass på god (hand)hygiene og rydd/vask arbeidsflater etter deg.
(Opplysningane ligg i ei oppsummert utgåve nedst på sida her).

Veke 51
Måndag 20.12 og tysdag 21.12 vil all undervisning bli gjennomført digitalt. 

Over nyttår - veke 1
Etter planen blir også tysdag 4. januar og onsdag 5. januar (i veke 1-2022) digitale, men her kan det skje endringar. Om slike endringar kjem, vil skulen melde om dette via oppslag her på heimesida. Det er difor viktig å følgje med på heimesida til skulen framover.

I tillegg må den enkelte elev følgje med på beskjedar frå kontaktlærar og faglærarar, gitt ut via Teams.  

Og igjen;
- I perioden 20. desember 2021 - 10. januar 2022 blir det ikkje råd for føresette eller andre kontaktpersonar å logge seg på VIS, medan elevar kan logge seg på som vanleg. 
- Hugs oppmodinga om å ta ein koronatest seinast kvelden før kvar av dykk skal møte på skulen. 

 

Vi ønskjer alle ei fin førjulstid og ei god julefeiring/juleferie.

  

Med helsing

Jan Magne Helland                                                             Håkon Sæterøy
rektor                                                                                      ass.rektor

(Kopi av utsendt brev ligg nedst på sida her).