Utdanningstilbod

Velkomen til Haram vidaregåande skule!

Her er ein informasjonsfilm som fortel deg litt om kva du vil møte som elev ved vår skule.

Ønskjer du meir informasjon?

Gå inn på kvart av utdanningstilboda til skulen via fanene øvst på sida her.
For kvart utdanningsprogram finn du både filmar frå elevkvardagen på utdannings-programmet, meir generell informasjon om fagleg innhald og kor vegen kan gå vidare etter gjennomført skuleår. 

Vil du ha eit nærare innblikk i korleis skulekvardagen på HVS er, kan du følgje oss på INSTA-HVS. Vi er og på FB, https://www.facebook.com/haramvgs

  

Skulen sine tilbod

Figuren under viser deg ei oversikt over utdanningsprogramma ved skulen.

Utdanningsprogram ved Haram vgs, ei oversikt i tabell.

Håper du ønskjer å bli ein HVS-elev.

Velkomen skal du vere!