Utdanningstilbod

Velkomen til Haram vidaregåande skule!

 
Informasjonsfilmen under vil fortelje deg litt om kva du vil møte om du er elev ved vår skule.

Ønskjer du meir informasjon om tilboda  ved HVS, går du inn via fanene øvst på sida.

For kvart utdanningsprogram finn du både filmar frå elevkvardagen på utdanningsprogrammet og meir generell informasjon om innhald og kor vegen kan gå vidare etter gjennomført skuleår. 

Figuren under viser deg ei oversikt over utdanningsprogramma ved skulen.

Utdanningsprogram ved Haram vgs, ei oversikt i tabell.