Elevråd

Elevrådet - din organisasjon

Gjennom elevane sin eigen organisasjon, elevrådet, kan du formidle ditt syn på aktuelle saker.

Elevrådet vil legge tilhøva best mogeleg til rette for elevane. Dersom du synest dette er eit godt føremål, kan du la deg velje til tillitselev i klassa di og på den måten kome inn i elevrådet. Viktigaste eigenskap i dette vervet er engasjement.

Tillitselevane representerer si klasse i elevrådet og har plikt til å møte på elevrådsmøta. Han/ho avtalar med sin kontaktlærar når og korleis informasjon og diskusjonar i klassa skal skje. Klassa sin time er viktig for å skape eit godt læringsmiljø og gode relasjonar mellom elevar og lærarar. Når året er omme får du attest for arbeidet du har gjort, og denne kan du bruke i framtidige jobbsøknader.

Som namnet seier, er elevrådet elevane sitt eige råd, eit viktig bindeledd mellom elevane og leiinga. Det skal vere elevane sitt «talerør», og skal ta opp saker frå klassene og også informere elevane om aktuelle saker. Elevrådet skal arbeide med læringstilhøve, trivsel og velferdstiltak blant elevane. Dei skal legge til rette for sosiale arrangement for elevane, engasjere seg i temadagar, innsamlingsaksjon og panting av flasker til inntekt for Kenya-prosjektet på skulen. Elevrådet er rådgjevande organ for skuleutval og rektor, og det kan drøfte saker frå andre organ ved skulen eller ta opp saker på eige initiativ. Viktige saker kan leggjast fram for elevane i allmøte eller til uravrøysting.

Opplæring i elevdemokrati er del av skulen sine planar.
I starten på skuleåret vert leiar og nestleiar invitert til eiga samling i fylket, og i starten av skuleåret får elevrådet informasjon frå både Elev- og lærlingombodet og Elevorganisasjonen.

Styret

Elevrådet er samansett av alle klassene sine tillitselevar. 5 av desse utgjer elevrådstyret. 
Etter at klassene har valt tillitselev i starten av skuleåret, kallar leiinga så snart som mogleg inn til konstituerande møte i elevrådet. Her set ein saman årets elevrådstyre via eit internt val i elevrådet.

Elevrådstyret vil ha denne samansettinga:
- Leiar
- Nestleiar
- Sekretær
- Medlem 1
- Medlem 2

Når styret med leiar er velt, er det opp til styret å organisere det vidare arbeidet i elevrådet. Ei oversikt over medlemmane i årets elevrådstyre vil bli offentleggjort her og i Teams-kanalen til klassanae, så fort valet er gjennomført (ca oppstart september kvart år).

Styret har sitt eige kontor i bibliotekområdet, og eige Teams-rom som informasjonskanal ut til elevrådet. Her finn du referat, vedtekter og årshjul for elevrådet. Styret har avtalte møte med rektor/leiinga ved skulen i løpet av året.

Elevrådet vel og representantar til Elevtinget og Elevorganisasjonen sine møte i fylket.

Elevombod

I starten på skuleåret vel elevrådet eit elevombod, som skal ivareta elevane sine rettar.

Skule- og skulemiljøutvalet

Elevrådet vel 6 representantar til skule-/skulemiljøutvalet. Ansvarsområda for utvalet er oppfølging av kvalitetsarbeidet ved skulen, mål- og tiltaksplan, utviklingsarbeid, investeringar og budsjett og andre saker som gjeld skulemiljøet.

  

Under Snarvegar finn du linkar til nettstader med nyttige tips og informasjon knytt til elevrådsarbeid.

Snarvegar

Kontakt

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Som de aller fleste nettsteder bruker vi informasjonskapsler (cookies) for at du skal få en optimal brukeropplevelse. Vi kommer ikke til å lagre eller behandle opplysninger med mindre du gir samtykke til dette. Unntaket er nødvendige informasjonskapsler som sørger for grunnleggende funksjoner på nettsiden.

Vær oppmerksom på at blokkering av enkelte informasjons-kapsler kan påvirke hvilket innhold du ser på siden. Du kan lese mer om bruk av informasjonskapsler i vår personvernerklæring.

Under kan du se hvilke informasjonskapsler (cookies) vi bruker og hvordan du administrerer dem:

Nødvendige cookies

Sikrer grunnleggende funksjoner, nettstedet vil ikke kunne fungere optimalt uten slike informasjonskapsler. Disse er derfor vurdert som nødvendige og lagres automatisk uten foregående samtykke.

Skal du benytte skjema på våre nettsider? Øvrige funksjoner på siden påvirkes ikke dersom du lar være å samtykke, men vil kunne gi mindre funksjonalitet ved utfylling og lagring av skjema. Informasjonen blir slettet fra nettleseren etter 90 dager.

Disse informasjonskapslene gir oss innsikt og forståelse av hvordan nettsiden vår brukes av besøkende. Vi bruker analyseverktøyet Google Analytics som blant annet kan fortelle oss hvor lenge en bruker oppholder seg på siden eller hvilken side man kommer fra. Informasjonen vi henter er anonymisert.

Ved å huke av for denne tillater du bruk av tredjeparts-informasjonskapsler, som gjør at vi kan tilpasse innhold basert på det som engasjerer deg mest. Disse hjelper oss å vise skreddersydd innhold som er relevant og engasjerende for deg, for eksempel i form av annonser eller reklamebanner.

Tredjepartsinformasjonskapsler settes av et annet nettsted enn det du besøker, for eksempel Facebook.