Kontaktlærarar

Her er ei oversikt over klassane og deira kontaktlærarar for skuleåret 2022/2023 (kjem):

Studieførebuande utdanningsprogram

1ST1         Helene Austbø og Hanne Ski
1ST2         Synnøve B. Hersvik og Lisa Tennøfjord

2ST1         Sigrid H. Sandbakk og Ann Kristin Vatne
2ST-UTL   Solveig Beadle

3ST1         Malena S. Malakzadeh
3ST2         Ellen Drønnesund og Thomas Trøen

3PB1        Tormod Strand og Torgeir F. Garshol
                 (Vg3 Påbygging til generell studiekompetanse)
  

Yrkesfaglege utdanningsprogram

1EL1         Solveig Bostad
2EL1         Torbjørn Volstad

1HO1        Hege Pia Sandbakk
AOL1-4     Anne-Lise Börlin
2HO-HEA Elisabeth Vegsund  
2HO-BUA May-Sissel R. Osvik

1TP1         Azem Maksumic
1TP2         Øystein Ertresvåg
2TP1         Kjell Arne Hermansen
 

YSK - både fagbrev og spesiell studiekompetanse

1TT1         Arild Haddal
2TT1         Åsa Urke
3TT1         Ivar Roald
4TT1         Terje E. Pettersen


  

 

Snarvegar