Kontaktlærarar

Her er ei oversikt over dei ulike klassene (basisgruppene) og deira kontaktlærarar inneverande skuleår:

Studieførebuande utdanningsprogram

1ST1    Malena S. Malakzadeh og Elise Johnsen
1ST2    Ellen Drønnesund og Zhiru Chen

2ST1    Marte T. Vadset og Lisa Tennøfjord
2ST2    Hanne Ski og
            Øyvin Danielsen (1.termin)/Torgeir Garshol (2.termin)

3ST1    Marit Anne Harstad
3ST2    Julie Tronstad og Sigrid H. Sandbakk

3PB1   Tormod Strand (Vg3 Påbygging til generell studiekompetanse)
  

Yrkesfaglege utdanningsprogram

1EL1    Solveig Bostad
2EL1    Torbjørn Volstad  

1HO1   Astrid Dahl
1HO2   Elisabeth Vegsund
2HO1   May-Sissel R. Osvik 
            (2HO1 = Vg2 Helsearbeidarfag/Vg2 Barne- og ungdomsarbeidarfag)
  

1TP1    Pernille S. Hatlehol (1.termin)/Synnøve Bostad Hersvik (2.termin)
1TP2    Øystein Ertresvåg
1TP3    Azem Maksumic

2TP1    Kjell Arne Hermansen
 

YSK - både fagbrev og spesiell studiekompetanse

1TT1    Arild Haddal
2TT1    Thomas Trøen
3TT1    Einar Nes
4TT1    Terje Pettersen