Kontaktlærarar

Her er ei oversikt over klassane og deira kontaktlærarar for skuleåret 2021/2022:
 

Studieførebuande utdanningsprogram

1ST1    Sigrid H. Sandbakk og Synnøve Hersvik
2ST1    Malena S. Malakzadeh

2ST2    Ellen Drønnesund og Thomas Trøen

3ST1    Marte T. Vadset og Ann Kristin Vatne
3ST2    Solveig Beadle og Hanne Ski

3PB1   Tormod Strand (Vg3 Påbygging til generell studiekompetanse)
  
Yrkesfaglege utdanningsprogram

1EL1    Solveig Bostad
2EL1    Torbjørn Volstad  

1HO1   Elisabeth Vegsund
2HO1-HEA  Astrid Dahl
2HO2-BUA  May-Sissel R. Osvik  

1TP1    Azem Maksumic
1TP2    Øystein Ertresvåg
2TP1    Kjell Arne Hermansen
2TP2    Torgeir Garshol


YSK - både fagbrev og spesiell studiekompetanse
1TT1    Arild Haddal
2TT1    Ivar Roald
3TT1    Terje E. Pettersen
4TT1    Einar S. Nes