Skulestart

Skulestart for elevar er lagt til måndag 21. august i veke 34.

Om du som elev ikkje kan møte på dette tidspunktet, skulen få beskjed slik at du ikkje mistar elevplassen din.

Skriv ut

Oppmøteplan for elevar:

Første skuledag møter elevane opp i auditoriet på skulen på følgande tidspunkt:
Kl.09:00: Vg1-elevar  
Kl.10:30: Vg2-3-elevar 

Seinare i veka:
Vg3TT møter opp onsdag 23. august, kl.08:00 ved auditoriet.
Vg4TT møter opp torsdag 24. august, kl.08:00 ved auditoriet.

NB!
Dersom du ikkje er tilstade ved oppropet, vil plassen gå til neste på ventelista fortløpande, og plassen er tapt for deg. Dette er det viktig å merke seg!
  

Behov for skyss?

Skysskort skal ein bestille via Skyssportalen. Dette må elevane gjere sjølve!

Bestill via denne lenka: https://skoleskyss.mrfylke.no
   

Alle må ha PC i vgo

I forbindelse med skulestart, treng skolen nokre svar frå deg, t.d. om nokre fagval og om du ønskjer PC via fylket eller ikkje. Alle Vg1-elevar må difor gå til nettsida SKOLESTART så raskt dei er tildelt skuleplass.

Direktelink:  https://skolestart.mrfylke.no/ 

PC ordninga til fylket kan du lese om, og bestille, der. Merk at det er eleven sjølv som skal svare på skjemaet.
  

Skulebøker

Når det gjeld skulebøker, får elevane låne alt med skulen gjennom skulen si utlånsordning. Utlånet blir organisert av skulen sin bibliotekar og gjort via kontaktlærar i løpet av første skuleveka.

NB!
Lånte bøker må alle behandle skikkeleg. Desse skal ein levere inn på slutten av skuleåret og tapte eller øydelagde bøker må erstattast. Den enkelte elev er sjølv ansvarleg for bøkene som er registrerte i eleven sitt namn - så pass på bøkene dine!
(Meir info: https://haram.vgs.no/for-deg-som-er-elev/skulebibliotek )

Anna utstyr

Elevane må kjøpe inn skrivesaker, skriveblokk, etc. sjølve.
Dei må og syte for å ha god orden og struktur på notatar, arbeidsmateriell og anna knytt til skulearbeidet.

På enkelte utdanningsprogram må elevane i tillegg skaffe seg spesialutstyr (t.d. verkty, verneutstyr) til bruk i undervisning og inn mot læretid/fagbrev. Dette får dei informasjon om på skulen dei første skuledagane.
  

Stipend og lån

Lånekassen tilbyr lån og stipend - sjå den generelle informasjonen deira her.

Vi minner om at Utstyrsstipend er noko alle elevar i vgo kan få, men dei må søkje!
Ein har rett på eit slikt stipend kvart studieår, som støtte til individuelt utstyr som er nødvendig i opplæringa. Beløpet varierer etter utdanningsprogram (sjå beløpsoversikt her). Vel du PC-ordninga til fylket, dekker utstyrsstipendet eigenandelen til PC.

Lærlingar, lærekandidatar, praksisbrevkandidatar og kandidatar for fagbrev på jobb har ikkje rett til dette stipendet. 
  

Informasjon elles

Mesteparten av informasjon elevane treng elles, vil bli gitt når dei kjem på skulen av kontaktlæraren deira. 

Skulen arrangerer i tillegg eit foreldremøte for føresette til Vg1-elevar medio september. Eigen informasjon om dette og innkalling kjem litt etter skulestart.

Sjå og "Nyttig informasjon" her på heimesida til skulen.
Kanskje finn du svar på ting du lurer på der.

  

Velkomen til eit nytt skuleår!
 

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Som de aller fleste nettsteder bruker vi informasjonskapsler (cookies) for at du skal få en optimal brukeropplevelse. Vi kommer ikke til å lagre eller behandle opplysninger med mindre du gir samtykke til dette. Unntaket er nødvendige informasjonskapsler som sørger for grunnleggende funksjoner på nettsiden.

Vær oppmerksom på at blokkering av enkelte informasjons-kapsler kan påvirke hvilket innhold du ser på siden. Du kan lese mer om bruk av informasjonskapsler i vår personvernerklæring.

Under kan du se hvilke informasjonskapsler (cookies) vi bruker og hvordan du administrerer dem:

Nødvendige cookies

Sikrer grunnleggende funksjoner, nettstedet vil ikke kunne fungere optimalt uten slike informasjonskapsler. Disse er derfor vurdert som nødvendige og lagres automatisk uten foregående samtykke.

Skal du benytte skjema på våre nettsider? Øvrige funksjoner på siden påvirkes ikke dersom du lar være å samtykke, men vil kunne gi mindre funksjonalitet ved utfylling og lagring av skjema. Informasjonen blir slettet fra nettleseren etter 90 dager.

Disse informasjonskapslene gir oss innsikt og forståelse av hvordan nettsiden vår brukes av besøkende. Vi bruker analyseverktøyet Google Analytics som blant annet kan fortelle oss hvor lenge en bruker oppholder seg på siden eller hvilken side man kommer fra. Informasjonen vi henter er anonymisert.

Ved å huke av for denne tillater du bruk av tredjeparts-informasjonskapsler, som gjør at vi kan tilpasse innhold basert på det som engasjerer deg mest. Disse hjelper oss å vise skreddersydd innhold som er relevant og engasjerende for deg, for eksempel i form av annonser eller reklamebanner.

Tredjepartsinformasjonskapsler settes av et annet nettsted enn det du besøker, for eksempel Facebook.